Các loại dữ liệu khác trong Sharepoint(CUSTOM COLUMNS IN SHAREPOINT)

  Type (as shown on the Create Column page) Field Type Notes MSDN Links Single line of text Type=”Text” Microsoft.Sharepoint.SPFieldText Multiple lines of text Type=”Note” In the Create Column …

Read More “Các loại dữ liệu khác trong Sharepoint(CUSTOM COLUMNS IN SHAREPOINT)”

Kiểm tra null, empty trong report viewer (check null, empty in report viewer)

Bạn click trên field cần chỉnh sửa -> Expression

Các bạn nhận vào và check lại là ok

Fix lỗi page blank in export trong report viewer

Các bạn lưu ý 2 điểm là chiều rộng và chiều dài của body report phải nhỏ hơn chiều rộng và chiều dài của trang report Ví dụ

Sau …

Read More “Fix lỗi page blank in export trong report viewer”