CAML Query User or Group

Multi User

User Or Group

 

Caml- Query nhiều giá trị với field lookup

  Chúc các bạn thành công