Cấu hình htaccess cơ bản

1. Bỏ hoặc theme www vào domain:

2. Redirect đến trang thông báo lỗi riêng

Trong web thì có nhiều lỗi như: 401, 403, 404, 500 … là các lỗi phổ biến, nếu không redirect nó sẽ trả về trình duyệt của người dùng một thông báo rất xấu xí, không chuyên nghiệp và tạo cảm giác khó chịu khi bị lỗi, bạn có thể dùng file .htaccess để chỉnh redirect đến trang thông báo lỗi mà bạn đã định sẳn.

3. 301 Redirect có lợi cho SEO:

301 Redirect là vấn đề mà mình đã đề cập ở bài trước tối ưu seo với 301 Redirect, đây là phương pháp được xem là tối ưu nhất cho việc chuyển tên miền hay chuyển file nào đó mà không mất về lượng truy cập cũng như về kết quả tìm kiếm trên google

Hotlink chính là link trực tiếp đến trang web của người khác lấy các file về sử dụng trên website, có thể là file hình ảnh, video, tài liệu … Hotlink là một giải pháp cho những blog tạm, không chắc chắn và những ai hay đi copy bài người viết của các trang web khác. Hotlink sẽ làm tốn một lượng băng thông rất lớn vì các site khác lấy file trực tiếp từ host của bạn

5. Bỏ đuôi mở rộng của file web “.php”

6. Chuyển .php sang .html

7. Thêm dấu “/” vào cuối URL

8. Cấm IP truy cập

9. Bảo vệ file trong host

10. Đặt password cho thư mục và file

11. Chuyển dấu “_” thành “-” trong URL

12. Set lại trang mặc định

13. Bật tính năng nén file Gzip

5. Không cho truy cập file wp-config.php

K