Category Archives: SVN
Tự động cập nhật SVN sau khi commit

Lưu ý: Phân này chỉ thực hiện được khi SVN và website cùng 1 server Tạo một chương trình C…

Những câu lệnh sử dụng trong SVN

Add

Cleanup nếu các file bị khóa

Remove một file hoặc folder khỏi update

     

Cài đặt SVN Server trên CentOS

1) Cài đặt Apache http://docs.congthoidai.com/?p=105 2) Cài đặt SVN server

3) Tạo thư mục cho SVN

3.1) Tạo repository…