Sửa lỗi symfony for mautic trên php 7.1

Lỗi:

Fix

 

Cấu hình htaccess cơ bản

1. Bỏ hoặc theme www vào domain:

2. Redirect đến trang thông báo lỗi riêng Trong web thì có nhiều lỗi như: 401, 403, 404, 500 … là các …

Read More “Cấu hình htaccess cơ bản”

Opening ports cho CSF Firewall bằng SSH

Đăng nhập vào SSH Mở file CSF Config tại đường dẫn.

Sửa lại danh sách các cổng cần open.

Restart lại csf với lệnh