Cấu hình proftpd

Cập nhật hệ thống. Cài đặt proftpd Chuyển đến thư mục cấu hình proftpd Thêm tài khoản ftp Cấu hình file config Restart lại Chúc các bạn thành công

Algorithm(thuật toán)

Insertion sortÝ tưởng của insertion sort như sếp bài nếu số phía sau nhỏ hơn phía trước thì cho thì cho nó lên trên.

Cách thực hiện như sau

Cấu hình Crontab cho mautic

Các bạn sau khi đã cài đặt Mautic trên server nhưng nếu bạn chưa thiết lập crontab thì bạn không thể chạy các campaign và segment.